Zgodnie z art.13 ust.1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest
  mebloSoft Sp. z o.o. Sp. k. Meblarska 1, 47-300 Krapkowice
  KRS: 0000718504, NIP 1990120530, REGON 369466853.
 1. W sprawie udzielenia informacji dotyczących Pani/Pana danych osobowych kontakt pod adresem e-mail: iodo@meblosoft.com.pl
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji dla umów o pracę na podstawie:
  a. Realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) wynikającego z art. 22 Kodeksu Pracy,
  b. Wyrażonej przez Panią/Pana zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) na przetwarzanie danych wykraczających poza katalog określonych w Kodeksie Pracy,
  c. Prawnie uzasadnionego interesu administratora jakim jest obrona przed roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
  Dla umów cywilnoprawnych na podstawie:
  a. Realizacji umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
  b. Prawnie uzasadnionego interesu administratora jakim jest obrona przed roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
  Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w celu przyszłych rekrutacji w przypadku wyrażenia przez Pana/Panią odrębnej zgody na takie przetwarzanie zgodnie z podstawą z art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
 1. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane portalom rekrutacyjnym, firmom świadczącym usługi IT.
 2. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez czas określony w przepisach prawa.
 4. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, sprzeciwu wobec przetwarzania oraz odwołania zgody w dowolnym czasie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 5. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, lecz konieczne do zatrudnienia, bądź przeprowadzenia rekrutacji.
 6. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa.
 7. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz w formie profilowania.